Tòa Nhà/Văn Phòng

Tòa Nhà/Văn Phòng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG VT, NGUYỄN TUÂN, HÀ NỘI

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG VT, NGUYỄN TUÂN, HÀ NỘI

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 34 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: PHÒNG TRƯNG BÀY BÁN HÀNG FUSHION ĐÀ NẴNG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: PHÒNG TRƯNG BÀY BÁN HÀNG FUSHION ĐÀ NẴNG

Địa điểm : Đà Nẵng Công suất: 26 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG FAST

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG FAST

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 78 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinfast Long Biên

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinfast Long Biên

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 116 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Thaco Premium Chu Lai

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Thaco Premium Chu Lai

Địa điểm : Quãng Nam Công suất: 52 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Mazda Bình Triệu

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Mazda Bình Triệu

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 98 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Mazda Võ Văn Kiệt

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Mazda Võ Văn Kiệt

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 20 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 74 Hồ Đền Lừ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 74 Hồ Đền Lừ

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 44 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng Viettin Bank - Yên Khánh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng Viettin Bank - Yên Khánh

Địa điểm : Ninh Bình Công suất: 26 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết