Tòa Nhà/Văn Phòng

Tòa Nhà/Văn Phòng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng, B9/D13

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng, B9/D13

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 96 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 96 Nguyễn Đình Hoàn

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 96 Nguyễn Đình Hoàn

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 24 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 47 Tuệ Tĩnh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Toà nhà văn phòng 47 Tuệ Tĩnh

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 20 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng tổng công ty sân bay Việt Nam (ACV)

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng tổng công ty sân bay Việt Nam (ACV)

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 28 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng Nam Thịnh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng Nam Thịnh

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 54 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn Phòng VTI

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn Phòng VTI

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 140 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn Phòng Việt Nguyên

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn Phòng Việt Nguyên

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 30 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Tòa văn phòng Minh Đức

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Tòa văn phòng Minh Đức

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 36 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Nissan

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Showroom Nissan

Địa điểm : Vĩnh Phúc Công suất: 44 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết