HYJ-J01H

Điều khiển trung tâm

  • HYJ-J01H

HYJ-J01H

Mô tả sản phẩm

- Bộ điều khiển trung tâm ON/OFF

- Thuộc dòng sản phẩm điều khiển điều hòa trung tâm

- Thuận tiện cho người sử dụng