Âm trần nối ống gió ( AC chiều cao thấp)

DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

  • Âm trần nối ống gió ( AC chiều cao thấp)
  • Âm trần nối ống gió ( AC chiều cao thấp)

Âm trần nối ống gió ( AC chiều cao thấp)

Mô tả sản phẩm

Âm trần nối ống gió chiều cao thấp

Công suất lạnh tối đa 7.1 KW