Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Với 30 dây chuyền sản xuất. Diện tích 250,000 m2, sản xuất 6,000,000 thiết bị mỗi năm. Là nhà máy sản xuất điều hòa trung tâm VRF lớn nhất của Hitachi trên toàn cầu.