Tư vấn lắp đặt

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT MÁY HISENSE AC

Những tiêu chuẩn lắp đặt đối với máy Hisense AC được trình bày dưới dạng slide ppt dễ hiểu,cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. 

Những tiêu chuẩn lắp đặt đối với máy Hisense AC được trình bày dưới dạng slide ppt dễ hiểu

Link tải:  Tài liệu hướng dẫn lắp đặt Hisense AC