Villa

Villa

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SKY VILLA VINHOME SKYLAKE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SKY VILLA VINHOME SKYLAKE

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 26 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF tại Sky Villa Skylake. Chúng tôi thật may mắn khi có được vinh dự lắp đặt sản phẩm của chúng...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: MR. THANG VILLA

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: MR. THANG VILLA

Địa điểm : Bắc Ninh Công suất: 12 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINHOMES RIVERSIDE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINHOMES RIVERSIDE

Địa điểm : Long Biên Công suất: 32HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Nguỵ Như Kon Tum

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Nguỵ Như Kon Tum

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 24 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Sơn Tây

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Sơn Tây

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 16 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Mr. Thời

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Mr. Thời

Địa điểm : Thái Bình Công suất: 16 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Mr. Tiến

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Villa Mr. Tiến

Địa điểm : Nghệ An Công suất: 36 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết