Trường Học

Trường Học

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool ocean park

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool ocean park

Địa điểm : Hà Nội Công suất:
Vinschool Ocean Park. Điều hòa trung tâm dòng: S series ,X series and rooftop model
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TRƯỜNG MẪU GIÁO SỐ 6 LÊ VĂN THIÊM

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TRƯỜNG MẪU GIÁO SỐ 6 LÊ VĂN THIÊM

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 41 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Winston International School1

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Winston International School1

Địa điểm : Bắc Ninh Công suất: 124 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Imperia Hải Phòng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Imperia Hải Phòng

Địa điểm : Hải Phòng Công suất: 100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool PVF – Hưng Yên

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool PVF – Hưng Yên

Địa điểm : Hưng Yên Công suất: 1000 HP
Tên dự án: Trường đào tạo Bóng Đá PVF Vị trí: Hưng Yên, Việt Nam Thời gian hoạt động:...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Hạ Long

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Hạ Long

Địa điểm : Quảng Ninh Công suất: 412 HP
Vinschool Hạ Long Tên dự án: Vinschool Hạ Long Vị trí: Hạ Long, Quảng Ninh Thời gian hoạt động: tháng...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 3100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết