Tòa Nhà/Văn Phòng

Tòa Nhà/Văn Phòng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Công ty TNHH New Advanced

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Công ty TNHH New Advanced

Địa điểm : Yên Phong, Bắc Ninh Công suất: 296
Name: TNHH New Advanced Location: Bac Ninh Series: Điều hòa trung tâm - S Mavo Capacity: 296 HP
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG LÂM VIÊN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG LÂM VIÊN

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 24 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG VIETCOMBANK

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG VIETCOMBANK

Địa điểm : 56 HP Công suất: Hà Nội
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SHOWROOM PORSCHE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SHOWROOM PORSCHE

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 17 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: GAMUDA SALES GALLERY

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: GAMUDA SALES GALLERY

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 68 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BMW Phú Nhuận 2

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BMW Phú Nhuận 2

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 24 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: DAO SEN CENTRE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: DAO SEN CENTRE

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 176 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TẦNG 22 TÒA NHÀ VIWASEEN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TẦNG 22 TÒA NHÀ VIWASEEN

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 42 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TẦNG 20 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: TẦNG 20 TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 16 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết