Siêu Thị

Siêu Thị

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINMART VÕ THỊ SÁU

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINMART VÕ THỊ SÁU

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 30 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINCOM NINH THUẬN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VINCOM NINH THUẬN

Địa điểm : Ninh Thuận Công suất: 316 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Shophouse Vincom Hà Nam

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Shophouse Vincom Hà Nam

Địa điểm : Hà Nam Công suất: 36 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Siêu thị Vinmart Gardenia

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Siêu thị Vinmart Gardenia

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 112 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết