Sân Bay

Sân Bay

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Sân Bay Phú Bài, Huế

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Sân Bay Phú Bài, Huế

Địa điểm : Huế Công suất: 150 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết