Nhà Máy

Nhà Máy

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: OLAM PEPPER FACTORY

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: OLAM PEPPER FACTORY

Địa điểm : Đồng Nai Công suất: 262 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

Địa điểm : Bình Dương Công suất: 100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY ĐÁ HẢI DƯƠNG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY ĐÁ HẢI DƯƠNG

Địa điểm : Hải Dương Công suất: 400 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY VINSMART

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY VINSMART

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 1200 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà máy VKX

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà máy VKX

Địa điểm : Vĩnh Phúc Công suất: 200 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY KÉO SỢI, ĐÀ LẠT

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY KÉO SỢI, ĐÀ LẠT

Địa điểm : Lâm Đồng Công suất: 52 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bamboo

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bamboo

Địa điểm : Bình Dương Công suất: 100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy CAG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy CAG

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 40 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Asuzac

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Asuzac

Địa điểm : Bình Dương Công suất: 500 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết