Chính phủ

Chính phủ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

Địa điểm : Hưng Yên Công suất: 136 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có nhiều khách hàng đối...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA

Địa điểm : Sơn La Công suất: 12 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng EVN

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Văn phòng EVN

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 110 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Văn hoá Mộc Châu

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Văn hoá Mộc Châu

Địa điểm : Sơn La Công suất: 40 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bản Đồ Hà Nội

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bản Đồ Hà Nội

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 200 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Học Viện Chính Trị, Tòa A5

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Học Viện Chính Trị, Tòa A5

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 300 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trụ sở chính Dự Án Phát Triển Liên Hợp Quốc

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trụ sở chính Dự Án Phát Triển Liên Hợp Quốc

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 1500HP
United Nations Development Project Head Office. Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt...
Chi tiết