Căn hộ

Căn hộ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: PENHOUSE AT VINHOME SKY LAKE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: PENHOUSE AT VINHOME SKY LAKE

Địa điểm : Hanoi Công suất: 40 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: FIVE STAR WEST LAKE, 167 THUY KHUE

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: FIVE STAR WEST LAKE, 167 THUY KHUE

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 200 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CĂN HỌ MULBERY HA DONG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CĂN HỌ MULBERY HA DONG

Địa điểm : Ha Noi Công suất: 6 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn Hộ Ms. Yến Hoa

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn Hộ Ms. Yến Hoa

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 12HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn hộ Ms. Dung

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn hộ Ms. Dung

Địa điểm : Ha Noi Công suất: 4 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: HC Golden City - 319 Bồ Đề

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: HC Golden City - 319 Bồ Đề

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 529 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CT2 Vincity Hàm Nghi, Hà Tĩnh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: CT2 Vincity Hàm Nghi, Hà Tĩnh

Địa điểm : Hà Tĩnh Công suất: 100 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Feliz-en-Vista

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Feliz-en-Vista

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 450 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn hộ Tràng An Complex

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Căn hộ Tràng An Complex

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 5 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết