Bệnh Viện

Bệnh Viện

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

Địa điểm : Hà Nam Công suất: 50 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

Địa điểm : Vĩnh Phúc Công suất: 216 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc - có...
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bênh viện TMS

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bênh viện TMS

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 72 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Dự án Cải tạo bệnh viện Chợ Rẫy

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Dự án Cải tạo bệnh viện Chợ Rẫy

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 42 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Nhi Hà Nội

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Nhi Hà Nội

Địa điểm : Hà Nội Công suất: 70 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Phụ Sản, Hồ Chí Minh

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Phụ Sản, Hồ Chí Minh

Địa điểm : Hồ Chí Minh Công suất: 48 HP
Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt được kết quả rất tốt với hơn 200 dự án xuất sắc.
Chi tiết
LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Medic

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Medic

Địa điểm : Bình Dương Công suất: 162 HP
Tên dự án: Bệnh Viện Medic Vị trí: Bình Dương Điều hòa trung tâm Hisense VRF đã đạt...
Chi tiết