LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool PVF – Hưng Yên

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool PVF – Hưng Yên

Tên dự án: Trường đào tạo bóng đá PVF

Địa điểm: Hưng Yên, Việt Nam 

Dòng:  Điều hòa trung tâm - Dòng X hai chiều

Công suất: 1000 HP

Năm: 2017