LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony

Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony
Tên dự án: Vinschool Metropolis,Riverside, Harmony
Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
Thời gian hoạt động: tháng 12 năm 2017
Quy mô dự án: 3100 HP