LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Imperia Hải Phòng

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Imperia Hải Phòng

Tên dự án: Vinschool Imperia Hải Phòng

Địa điểm: Hải Phòng

Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X hai chiều

Công Suất: 100 HP

Năm: 2019