LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Hạ Long

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Vinschool Hạ Long

Vinschool Hạ Long
Tên dự án: Vinschool Hạ Long
Vị trí: Hạ Long, Quảng Ninh
Thời gian hoạt động: tháng 8 năm 2017
Quy mô dự án: 412 HP