LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: VĂN PHÒNG VT, NGUYỄN TUÂN, HÀ NỘI