LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN GIANG

Dự án: Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Giang

Địa điểm: Hưng Yên

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series cooling only

Công suất: 136 HP

Năm: 2020