LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trụ sở chính Dự Án Phát Triển Liên Hợp Quốc

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Trụ sở chính Dự Án Phát Triển Liên Hợp Quốc

Tên dự án: United Nations Development Project Head Office
Địa điểm: Kuala Lumpur
Thời gian hoạt động: Tháng 12 năm 2018
Quy mô dự án: 120000 m2
Dung tích: 222 HP
Đơn vị Series: X làm mát chỉ với Ahu, ngầm hoá
Bộ điều khiển: HYXE-F01H