LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Siêu thị Vinmart Gardenia

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Siêu thị Vinmart Gardenia

Tên dự án: Siêu thị Vinmart Gardenia

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng C 

Công suất: 112 HP

Năm: 2017