LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: SIEGWERK VIETNAM

Dự án: Siegwerk VietNam

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series cooling only ,DX AHU+ Split AC

Công suất: 100 HP

Year: 2019