LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Shophouse Vincom Hà Nam

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Shophouse Vincom Hà Nam

Tên dự án: Shophouse Vincom Hà Nam

Vị trí: Hà Nam, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng X hai chiều

Công suất: 36 HP

Năm: 2017