LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Sân Bay Phú Bài, Huế

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Sân Bay Phú Bài, Huế

Tên dự án: Sân bay quốc tế Phú Bài, Huế

Vị trí : Huế, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X series một chiều lạnh

Công suất: 150 HP

Năm: 2018

Các dự án liên quan