LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà máy VKX

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà máy VKX

Tên dự án: Nhà máy VKX

Vị trí: Vĩnh Phúc, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng X hai chiều và dòng S

Công suất: 200 HP

Năm: 2019