LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY VINSMART

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY VINSMART

Tên dự án: Nhà máy Vinsmart

Vị trí: Hà Nội

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series heatpump

Công suất: 1200HP

Năm: 2019