LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY KÉO SỢI, ĐÀ LẠT

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY KÉO SỢI, ĐÀ LẠT

Tên dự án: Nhà máy kéo sợi, Đà Lạt

Vị trí: Lâm Đồng, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X một chiều lạnh

Công suất: 52 HP

Năm: 2019