LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY ĐÁ HẢI DƯƠNG

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: NHÀ MÁY ĐÁ HẢI DƯƠNG

Tên dự án: Nhà máy đá Hải Dương

Vị trí: Hải Dương

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series heatpump + S series

Công suất: 400 HP

Năm: 2019