LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bản Đồ Hà Nội

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bản Đồ Hà Nội

Tên dự án: Nhà máy bản đồ Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X một chiều lạnh
Công suất: 200 HP
Năm: 2017