LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Asuzac

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Asuzac

Tên dự án: Nhà máy Asuzac 

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X một chiều lạnh

Công suất: 500 HP

Năm: 2017 - 2018