LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Học Viện Chính Trị, Tòa A5

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Học Viện Chính Trị, Tòa A5

Tên dự án: Học viện chính trị, toà A5

Địa điểm: Hà nội, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - Dòng X hai chiều

Công suất: 300 HP

Năm: 2018