LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Dự án Cải tạo bệnh viện Chợ Rẫy

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Dự án Cải tạo bệnh viện Chợ Rẫy

Tên dự án: Cải tạo bệnh viện Chợ Rẫy

Vị trí: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng X một chiều lạnh

Công suất: 42 HP

Năm: 2019