LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bênh viện TMS

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bênh viện TMS

Tên dự án: Bệnh Viện TMS

Địa điểm: Hà Nội

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series Heatpump

Công suất: 72 HP

Năm: 2019