LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN THANH HÀ

Tên dự án: Bệnh viện Thanh Hà

Địa điểm: Hà Nam

Dòng: điều hòa trung tâm - X series heatpump

Công suất: 50 HP

Year: 2020