LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Nhi Hà Nội

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Nhi Hà Nội

Name: VN National Children’s Hospital

Location: Ha Noi, Viet Nam

Series: Điều hòa trung tâm - X series Heatpump

Capacity: 70 HP

Name: 2018