LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Medic

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bệnh Viện Medic

Tên dự án: Bệnh Viện Medic
Vị trí: Bình Dương
Thời gian hoạt động: Aug., 2018
Quy mô dự án: 162 HP