LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: BỆNH VIỆN LẠC VIỆT

Dự án: Bệnh Viện Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Phúc, Việt Nam

Dòng: điều hòa trung tâm - X series Heatpump

Công suất: 216 HP

Năm: 2019