LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Bana Hills Coffee Shop1