DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE


Hệ thống điều hòa trung tâm Hisense VRF được sản xuất bởi Công ty Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System, một công ty về hệ thống Điều hòa không khí tại Thanh Đảo,  là liên doanh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chuyên sản xuất điều hòa không khí trung tâm, phát triển công nghệ, tiếp thị và dịch vụ.

Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho thấy sự bảo đảm tin cậy của Hisense VRF. Từ thiết kế, sản xuất đến thử nghiệm, điều hòa trung tâm Hisense VRF kiên quyết tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất để giữ vững chất lượng hàng đầu.